Jak postępować w przypadku reklamacji towaru.

 1. Proszę kontaktować nas za pomocą maila: [email protected].
 2. Konieczne jest podanie numeru zamówienia produktu, którego reklamacja dotyczy. Proszę opisać zwięźle wadę i dołączyć do załącznik ilustrujący wadę (zdjęcie albo film).
 3. Na podstawie otrzymanych informacji sprawdzimy sytuację u producenta i zaproponujemy sposób rozwiązania problemu.
 4. W przypadku kiedy będzie konieczne rozpocząć proces reklamacji  wystarczy wypełnić formularz reklamacyjny.
  W formularzu reklamacyjnym prosimy o podanie:
  Numeru zamówienia (znajdziecie na fakturze)
  Imię i nazwisko
  Numer telefonu
  Adres e-mail
  Adres gdzie mamy towar odesłać
  Opis problemu ( prosimy o jak najdokładniejszy opis problemu. Czym dokładniejszy opis, tym lepiej będzie się nam reklamacje rozwiązywać)
 5. W przypadku konieczności wysłania reklamowanego produktu, produkt dokładnie zapakujcie, aby się podczas transportu nie uszkodził. Prosimy o dołożenie do paczki reklamacyjnego formularza, dowód zakupu, a jeżeli to możliwe książkę serwisową.
 6. Reklamowany produkt należy wysłać na własny koszt, na adres który Państwu podamy podczas e-mailowej korespondencji.