Reklamując produkt prosimy przesłać do nas maila na adres kogiel@gmail.com dokumentując wadę, krótkim opisem i zdjęciami lub filmem. W mailu proszę również zamieścić nr zamówienia, co usprawni nasze działania. Na reklamacje odpowiadamy bez zwłoki starając się przedmiot reklamacji przedstawić i wynegocjować z producentem lub dostawcą na korzyść kupującego.